محبوب کنید
...
امروز دوشنبه 4 تير 1397
8 / 10
از 1 کاربر

ارتباط داخلی کوماکس

ارتباط داخلی CM-810M                     

   
  منبع تغذیه:   DC12V200MA
 نوع سیستم:  ارتباط داخلی یک به چند
 دستگاه اضافه شونده:  ..........
 نوع نصب:  رومیزی/دیواری
 نمایشگر:  ..........
 سیم کشی:  (تعداد واحد) 3سیم+N
 ابعاد دستگاه:  MM183*169*41
 مسافت:  (300M (0.65φSTANDARD
حرارت:  0 درجه تا 40 درجه

 

ارتباط داخلی CM-810CM                      
منبع تغذیه:  DC12V200MA
نوع سیستم:  ارتباط داخلی یک به چند
دستگاه اضافه شونده:  CM-800S
نوع نصب:  ........
نوع لنز:  ........
حرارت:  0درجه تا 40 درجه
سیم کشی:  دو سیم
ابعاد:  41MM*169*183
 مسافت:  (300M(0.65φSTANDARD

 

 

ارتباط داخلی TP-90RN

   
منبع تغذیه: DC24V120MA
نوع سیستم: ارتباط داخلی همه با هم
دستگاه اضافه شونده: RF-1A
نوع نصب: دیواری
سیم کشی: ده سیم مشترک
ابعاد: MM114*220*60
مسافت: (100M (0.65φSTANDARD
حرارت:  0 درجه تا 40 درجه
نوع لنز: .........

 

 

ارتباط داخلی TP-6RC/TP-12R    
  منبع تغذیه: DC 12V/250MA
نوع سیستم: ارتباط داخلی همه با هم
نوع نصب: روکار
سیم کشی: 4 سیم مشترک
ابعاد: 114*220*66 MM
نوع نمایشگر:
مسافت:  M100(0.65φSTANDARD)
حرارت:  0 درجه تا 50 درجه
نوع لنز:  .......

 

 

 ارتباط داخلی TP12 RM/TP-K            
           منبع تغذیه:  DC24V500MA
 نوع سیستم:  ارتباط داخلی یک به چند
 دستگاه اضافه شونده:  TP-K
 نوع نصب:  دیواری
 نوع سیم کشی:  2 سیم
 ابعاد: MM 114*220*60
 مسافت:  .......
 حرارت:  0 درجه تا 50 درجه
 نوع نمایشگر:  .......

 

 

 ارتباط داخلی TP-1L                    
           منبع تغذیه:  DC6V/300MA
 نوع سیستم:  با دسته گوشی
 نوع نصب:  دیواری
 نوع سیم کشی:  2 سیم
 ابعاد:  MM99*215*66
 مسافت: ( 100M(0.65φSTANDARD
 حرارت:

 0 درجه تا 50 درجه

 نوع لنز:  ......
 نوع نمایشگر:  ......

 

 

 ارتباط داخلی TP-1BE               
           منبع تغذیه:  AC220V
 نوع سیستم:  ارتباط داخلی 1 به 1
 نوع نصب:  دیواری
 نوع سیم کشی:  2 سیم
ابعاد:  MM105*209*57
 مسافت: 100(0.65φSTANDARA)
 حرارت:  0 درجه تا 50 درجه
 درجه تنظیم:  .........
 نوع لنز:  .........

 

 

 ارتباط داخلی WI-2B                             
           منبع تغذیه:  AC100/110/220V/50/60HZ
 نوع نصب:

 روی دیوار /روی میز

 نوع سیستم:  ارتباط همه با هم
 سیم کشی:  بدون سیم با استفاده از فاز مشترک برق
 ابعاد:  MM144*146*47
 درجه تنظیم:  RF OUT:0.1W
 مسافت:  ..........
 حرارت:  0 درجه تا 50 درجه
 نوع لنز:  .........

 

ارتباط داخلی WI-4C                             
          منبع تغذیه: AC100/110/220V/50/60HZ 
نوع سیستم:  ارتباط همه با هم
نوع نصب:  روی میز/روی دیوار
سیم کشی:  بدون سیم با استفاده از فاز مشترک برق
ابعاد:  184/138/44MM
درجه تنظیم:  RF OUT:0.1W
حرارت:  0 درجه تا 50 درجه
نوع نمایشگر:  ........
نوع لنز:  ........