محبوب کنید
...
امروز دوشنبه 4 تير 1397
10 / 10
از 1 کاربر

پنل تصویری تک نما

 

پنل تصویری تک واحدی تک نما    
  منبع تغذیه: 15VDC~24VDC
ابعاد دستگاه: MM192*195*31
جنس بدنه: آلومینیوم آنالیز شده
جنس کلید: ABS+پلی کربنات
عمر مفید کلید: یک میلیون بار به ازای هر کلید
ابعاد: CM12.5*35
     

   وضعیت: موجود

    قیمت: 1.650.000


     پنل تصویری تک نما مناسب برای طبقات یک واحدی با بالاترین کیفیت صدا و تصویر است.                                                                                            

                                                                                         اطلاعات بیشتر

 

 


 

 

پنل تصویری 2 واحدی تک نما    
  منبع تغذیه: 15VDC~24VDC
ابعاد دستگاه: MM192*195*31
جنس بدنه: آلومینیوم آنالیز شده
جنس کلید: ABS+پلی کربنات
عمر مفید کلید: یک میلیون بار به ازای هر کلید
ابعاد: CM12.5*35

 وضعیت: موجود

 قیمت :  1.650.000


   پنل تصویری 2 واحدی تک نما مناسب برای ساختمان های 2 واحدی و دارای بالاترین کیفیت در صدا و تصویر است .                                             

                                                                                              اطلاعات بیشتر


 

پنل تصویری 4 واحدی تک نما     
  منبع تغذیه:  15VDC~24VDC
ابعاد دستگاه:  MM192*195*31
جنس بدنه:  آلومینیوم آنالیز شده
جنس کلید:  ABS+پلی کربنات
عمر مفید کلید:  یک میلیون بار به ازای هر کلید
ابعاد:  CM12.5*35

   وضعیت:  موجود

    قیمت: 2.450.000

     پنل تصویری 4 واحدی تک نما مناسب برای ساختمان های 4 واحدی است و دارای کیفیت صدا و تصویر در بالاترین طبقات نیز هست .

                                                                                           اطلاعات بیشتر

 

 


 

 

پنل تصویری 6 واحدی تک نما    
  منبع تغذیه: 15VDC~24VDC
ابعاد دستگاه: MM192*195*31
جنس بدنه: آلومینیوم آنالیز شده
جنس کلید: ABS+پلی کربنات
عمر مفید کلید: یک میلیون بار به ازای هر کلید
ابعاد: CM12.5*35

 وضعیت: موجود

  قیمت:  2.450.000


پنل 6 واحدی تک نما مناسب برای انواع ساختمان های 6 واحدی و دارای بهترین کیفیت صدا و تصویر است این پنل در بالاترین طبقات نیز افت صدا و تصویر پیدا نمی کند .  

اطلاعات بیشتر

                                                                              

                                                                                                                                                                                       

 


 

پنل تصویری 8 واحدی تک نما    
  منبع تغذیه: 15VDC~24VDC
ابعاد دستگاه: MM192*195*31
جنس بدنه: آلومینیوم آنالیز شده
جنس کلید: ABS+پلی کربنات
عمر مفید کلید: یک میلیون بار به ازای هر کلید
ابعاد: CM12.5*35

وضعیت: موجود

 قیمت: 2.450.000


پنل تصویری 8 واحدی تکنما مناسب برای انواع ساختمان های 8 واحدی است این مدل از پنل تک نما جزو اخرین مدل پنل های نامبرینگ است .و دارای بالاترین کیفیت صدا و تصویر است.  

                                                                                                   اطلاعات بیشتر

 


 

 


پنل تصویری کدینگ تک نما    
  منبع تغذیه:  VDC157~24 VDC
ابعاد دستگاه:  MM192*195*31
جنس بدنه:  آلومینیوم آنالیز شده
جنس کلید:  ABS+پلی کربنات
عمر مفید کلید:  یک میلیون بار به ازای هر کلید
ابعاد:  CM12.5*35

 وضعیت: موجود

  قیمت: 2.750.000


پنل تصویری کدینگ تکنما در ساختمان هایی استفاده می شود که تعداد واحد آنها بیشتر از 8 واحد بوده و نحوه ی عمکرد این سیستم به صورت کد دهی می باشد .

                                                                                               اطلاعات بیشتر