محبوب کنید
...
امروز یکشنبه 1 مهر 1397
10 / 10
از 1 کاربر

پنل تصویری کوماکس کره

پنل تصویری کوماکس مدلDRC-2AB2    
  منبع تغذیه: DC14V 
نوع سیستم:  دربازکن تصویری سیاه سفید
دستگاه اضافه شونده:  _ _ _ _
نوع نصب:  توکار
نمایشگر:  _ _ _ _
سیم کشی:  4 سیم
ابعاد دستگاه:  MM123*250*59
مسافت:  50MΦ0.65,28MΦ0.5
درجه تنظیم:  _ _ _ _
نوع لنز:  CCD سیاه سفید

 وضعیت: ناموجود

 قیمت: 

پنل تصویری سیاه سفید کوماکس ساخت کره قابل نصب در ساختمان های دو واحدی

                                                                                                  اطلاعات بیشتر


پنل تصویری کوماکس مدل DRC-4AB2    
  منبع تغذیه:  DC14V
نوع سیستم:  دربازکن تصویری سیاه سفید
دستگاه اضافه شونده:  _ _ _ _
نوع نصب:  توکار
نمایشگر:  _ _ _ _
سیم کشی:  4 سیم
ابعاد دستگاه:  MM123*250*59
مسافت:  50MΦ0.65,28MΦ0.5
درجه تنظیم:  _ _ _ _
نوع لنز:  CCD سیاه سفید

  وضعیت : ناموجود

 قیمت: 

پنل تصویری سیاه سفید کوماکس ساخت کره می باشد که این مدل مناسب برای ساختمان های 4 واحدی است .                                                      

 اطلاعات بیشتر


پنل تصویری کوماکس مدل DRC-6AB2    
  منبع تغذیه: DC14V 
نوع سیستم:  دربازکن تصویری سیاه سفید
دستگاه اضافه شونده:  _ _ _ _
نوع نصب:  توکار
نمایشگر:  _ _ _ _
سیم کشی:  4 سیم
ابعاد دستگاه:  MM123*250*59
مسافت:  50MΦ0.65,28MΦ0.5
درجه تنظیم:  _ _ _ _
نوع لنز:  CCD سیاه سفید

 وضعیت: ناموجود 

 قیمت : 

پنل تصویری سیاه سفید کوماکس ساخت کره می باشد و این مدل از پنل کوماکس مناسب برای ساختمان های 6 واحدی است .

    اطلاعات بیشتر


پنل تصویری کوماکس مدل DRC-8AB2    
  منبع تغذیه: DC14V 
نوع سیستم:  دربازکن تصویری سیاه سفید
دستگاه اضافه شونده:  _ _ _ _
نوع نصب:  توکار
نمایشگر:  _ _ _ _
سیم کشی:  4 سیم
ابعاد دستگاه:  MM123*316*59
مسافت:  50MMΦ0.65,28MMΦ0.5
درجه تنظیم:  _ _ _ _
نوع لنز:  CCD سیاه سفید

  وضعیت: ناموجود

 قیمت : 

پنل 8 واحدی سیاه سفید کوماکس ساخت کره بوده و مناسب برای ساختمان های 8 واحدی است .                                                                                                                                                                       اطلاعات بیشتر


 پنل تصویری کوماکس مدل DRC-10AB2    
           منبع تغذیه: DC14V 
 نوع سیستم:  دربازکن تصویری سیاه سفید
 دستگاه اضافه شونده:  _ _ _ _
 نوع نصب:  تو کار
 نمایشگر:  _ _ _ _
 سیم کشی:  4 سیم
 ابعاد دستگاه:  MM123*316*59
 مسافت:  50MMΦ065,28MMΦ0.5
 درجه تنظیم:  _ _ _ _
 نوع لنز:  CCD سیاه سفید

 وضعیت : ناموجود

 قیمت : 

پنل 10 واحدی کوماکس کره مناسب برای ساختمان های 10 واحدی است .       


پنل تصویری کوماکس مدل DRC-12AB2    
  منبع تغذیه:  DC14V
نوع سیستم:  دربازکن تصویری سیاه سفید
دستگاه اضافه شونده:  _ _ _ _
نوع نصب:  تو کار
نمایشگر:  _ _ _ _
سیم کشی:  4 سیم
ابعاد دستگاه:  MM123*316*59
مسافت:  50MMΦ.65,28MMΦ0.5
درجه تنظیم:  _ _ _ _
نوع لنز:  CCD سیاه سفید

 وضعیت: ناموجود

قیمت : 

 پنل 12 واحدی سیاه سفید کوماکس کره مناسب برای ساختمان هایی با تعداد طبقات 12 تایی است .


پنل تصویری کوماکس مدل DRC-14AB2    
  منبع تغذیه: DC14V 
نوع سیستم:  دربازکن تصویری سیاه سفید
دستگاه اضافه شونده:  _ _ _ _
نوع نصب:  توکار
نمایشگر:   _ _ _ _
سیم کشی:  4 سیم
ابعاد دستگاه:  MM123*316**59
مسافت:  50MMΦ0.65,28MMΦ0.5
درجه تنظیم:  _ _ _ _
نوع لنز:  CCD سیاه سفید

 وضعیت : ناموجود

قیمت : 

 پنل سیاه سفید 14 واحدی کوماکس کره مناسی برای مجتمع ها و یا مراکز تجاری و ساختمان های 14 واحدی است .


پنل تصویری کوماکس مدل DRC-16AB2    
  منبع تغذیه:  DC14V
نوع سیستم:  دربازکن تصویری سیاه سفید
دستگاه اضافه شونده:  _ _ _ _
نوع نصب:  توکار
نمایشگر:  _ _ _ _ 
سیم کشی:  4 سیم
ابعاد دستگاه:  MM123*389*59
مسافت:  50MMΦ0.65,28MMΦ0.5
درجه تنظیم:  _ _ _ _
نوع لنز:  CCD سیاه سفید

 وضعیت: ناموجود

 قیمت :

پنل سیاه سفید 16 واحدی کوماکس کره برای ساختمان هایی با تعداد طبقات 16 تایی قابل استفاده و نصب می شود . 


پنل تصویری کوماکس مدل DRC-2AC2    
  منبع تغذیه:  DC14V
نوع سیستم: دربازکن تصویری رنگی
دستگاه اضافه شونده:  _ _ _ _
نوع نصب:  تو کار
نمایشگر:  _ _  _ _
سیم کشی:  4 سیم
ابعاد دستگاه:  MM123*250*59
مسافت:  50MMΦ0.65,28MMΦ0.5
درجه تنظیم:  _ _  _ _
نوع لنز:  CCD رنگی

 وضعیت : موجود 

قیمت : 3.800.000 ریال

 پنل تصویری رنگی کوماکس که برای ساختمان های 2 واحدی و ساختمان هایی که احتیاج به پنل دو واحدی دارند مناسب است .


پنل تصویری کوماکس مدل DRC-4AC2    
  منبع تغذیه:  DC14V
نوع سیستم:  دربازکن تصویری رنگی
دستگاه اضافه شونده:  _ _ _ _
نوع نصب:  توکار
نمایشگر:   _ _ _ _
سیم کشی:  4 سیم
ابعاد دستگاه:  MM123*250*59
مسافت:  50MMΦ0.65,28MMΦ0.5
درجه تنظیم :  _ _ _ _
نوع لنز:  CCD رنگی

 وضعیت : موجود

 قیمت : 4.000.000 ریال

 پنل تصویری 4 واحدی رنگی کوماکس با لنز دید در شب مناسب برای ساختمان های 4 واحدی است .


پنل تصویری کوماکس مدل DRC-6AC2    
  منبع تغذیه:  DC14V
نوع سیستم:  دربازکن تصویری رنگی
دستگاه اضافه شونده:  _ _ _ _
نوع نصب:  توکار
نمایشگر:  _ _ _ _
سیم کشی:  4 سیم
ابعاد دستگاه:  MM123*250*59
مسافت:  50MMΦ0.65,28MMΦ0.5
درجه تنظیم:  _ _ _ _ 
نوع لنز:  CCD رنگی

 وضعیت :موجود

 قیمت : 4.200.000 ریال

پنل تصویری رنگی کوماکس مناسب برای آپارتمان ها و ساختمان هایی با تعداد طبقات 6 تایی است این پنل تصویری دارای لنز دید در شب و قابل اتصال به دوربین مدار بسته می شود .


پنل تصویری کوماکس مدل DRC-8AC2    
  منبع تغذیه:  DC14V
نوع سیستم:  دربازکن تصویری رنگی
دستگاه اضافه شونده:  _ _ _ _
نوع نصب:  تو کار
نمایشگر:  _ _  _ _
سیم کشی:  4 سیم
ابعاد دستگاه:  MM123*316*59
مسافت:  MM50Φ0.65,28MMΦ0.5
درجه تنظیم:  _ _ _ _
نوع لنز:  CCD رنگی

 وضعیت : موجود 

قیمت : 4.600.000 ریال

پنل  8 واحدی کوماکس کره دارای لنز دید درشب و قابل اتصال به یک دوربین مدار بسته می باشد این پنل تصویری رنگی را برای ساختمان های 8 واحدی استفاده می کنند .


پنل تصویری کوماکس مدل DRC-10AC2    
  منبع تغذیه:  DC14V
نوع سیستم:  دربازکن تصویری رنگی
دستگاه اضافه شونده:  _ _ _ _
نوع نصب:  توکار
نمایشگر:  _ _ _ _ 
سیم کشی:  4 سیم
ابعاد دستگاه:  MM123*316*59
مسافت:  50MMΦ0.65,28MMΦ0.5
درجه تنظیم:  _ _ _ _
نوع لنز: CCD رنگی

 وضعیت : موجود

 قیمت  : 4.800.000 ریال

 پنل تصویری 10 واحدی کوماکس کره مناسب برای ساختمان های 10 واحدی است که دارای لنز دید درشب و کیفیت تصویر فوق العاده و قابل اتصال به دوربین مدار بسته می باشد .


پنل تصویری کوماکس مدل DRC-12AC2    
  منبع تغذیه:  DC14V
نوع سیستم:  دربازکن تصویری رنگی
دستگاه اضافه شونده:  _ _ _ _
نوع نصب:  توکار
نمایشگر:  _ _ _ _
سیم کشی:  4 سیم
ابعاد دستگاه:  MM123*316*59
مسافت: 50MMΦ0.65,28MMΦ0.5
درجه تنظیم:  _ _ _ _
نوع لنز:  CCD رنگی

 وضعیت : موجود

 قیمت: 5.000.000 ریال

پنل تصویری 12 واحدی کوماکس کره مناسب برای مجتمع ها و ساختمان هایی با تعداد طبقات 12 تایی است .


 

پنل تصویری کوماکس مدل DRC-14AC2    
  منبع تغذیه:  DC14V
نوع سیستم:  دربازکن تصویری رنگی
دستگاه اضافه شونده:  _ _ _ _ 
نوع نصب:  توکار
نمایشگر:  _ _ _ _ _
سیم کشی:  4 سیم
ابعاد دستگاه:  MM123*316*59
مسافت:  50MMΦ0.65,28MMΦ0.5
درجه تنظیم:  _ _ _ _
نوع لنز:  CCD رنگی

  وضعیت: موجود

 قیمت: 5.200.000 ریال

 پنل تصویری 14 واحدی کوماکس کره با لنز رنگی CCD و لنز دید در شب قابل اتصال به یک دوربین مدار بسته می باشد که برای ساختمان های 14 واحدی قابل استفاده می باشد .


پنل تصویری کوماکس مدل DRC-16AC2    
  منبع تغذیه:  DC14V
نوع سیستم:  دربازکن تصویری رنگی
دستگاه اضافه شونده:  _ _ _ _ 
نوع نصب:  تو کار
نمایشگر:  _ _ _ _ 
سیم کشی:  4 سیم
ابعاد دستگاه:  MM123*389*59
مسافت:  50MMΦ0.65,28MMΦ0.5
درجه تنظیم:  _ _ _ _ _
نوع لنز:  CCD رنگی

 وضعیت : موجود 

 قیمت : 6.200.000 ریال

 پنل 16 واحدی کوماکس کره همراه با لنز رنگی دید درشب و لنز CCD است قابل اتصال به دوربین مدار بسته و مناسب برای ساختمان های 16 واحدی است .


پنل تصویری کوماکس مدل  DRC-4FC    
  منبع تغذیه: DC12VC
نوع سیستم: دربازکن تصویری رنگی
دستگاه اضافه شونده: _ _ _  _
نوع نصب: توکار
نمایشگر: _ _  _ _
سیم کشی: 4 سیم
ابعاد دستگاه: _ _  _ _
مسافت: _ _ _ _
درجه تنظیم: _ _ _ _
نوع لنز: CCD رنگی

وضعیت: موجود 

 قیمت: 1.900.000 ریال

پنل تصویری 1 واحدی کوماکس کره با لنز رنگی CCD دید درش ی است که قابلیت اتصال به دوربین مداربسته را نیز دارد .


 

پنل تصویری کوماکس مدل DRC-2UC    
  منبع تغذیه DC12V 
نوع سیستم دربازکن تصویری رنگی
دستگاه اضافه شونده --------- 
نوع نصب توکار 
نوع لنز CCD 
نمایشگر --------
 سیم کشی 4 سیم 
 ابعاد 130mm*248mm*35mm
درجه تنظیم ...........
مسافت ..........

 وضعیت : موجود

قیمت : 4.000.000 ریال

درب بازکن های تصویری کوماکس کره دارای تصویر فوق العاده طراحی بی نظیر و کارایی بالا می باشد و همواره مورد تائید مخاطبین خود در سراسر جهان بوده . کوماکس هرگز تولید محصولات با کیفیت تر را متوقف نخواهد کرد و محصول جدید خود را جهت کسب رضایت مشتری روانه بازار کرده است . پشتیبانی از تعداد واحد های فرد و زوج به صورت تکی با پنل طبقاتی COMMAX DRC-NUC


 

پنل تصویری کوماکس مدل DRC-3UC    
  منبع تغذیه DC12V 
 نوع سیستم دربازکن تصویری رنگی 
 دستگاه اضافه شونده --------- 
 نوع نصب توکار 
 نوع لنز CCD 
نمایشگر --------- 
سیم کشی 4 سیم 
 ابعاد 130mm*248mm*35mm
درجه تنظیم ...........
مسافت ...........

وضعیت : موجود 

قیمت : 4.100.000 ریال

قابل استفاده در آپارتمان های حداکثر تا 3 واحد است و دارای قوطی پشت و لزوم جایگزاری در درون دیوار می باشد  .


 

پنل تصویری کوماکس کره مدل DRC-4UC    
   منبع تغذیه  DC12V 
 نوع سیستم  دربازکن تصویری رنگی 
  دستگاه اضافه شونده  --------- 
 نوع نصب  توکار 
 نوع لنز  CCD 
  نمایشگر  --------- 
 سیم کشی  4 سیم
 ابعاد  130mm*315mm*35
 درجه تنظیم  .............
 مسافت  ............

وضعیت : موجود

قیمت : 4.200.000 ریال

قابل استفاده در آپارتمان های حداکثر تا 4 واحد است و دارای قوطی پشت و لزوم جایگزاری در درون دیوار می باشد .


 

پنل تصویری کوماکس کره مدل CDR-5UC    
  منبع تغذیه DC12V 
نوع سیستم دربازکن تصویری رنگی 
دستگاه اضافه شونده --------- 
 نوع نصب توکار
نوع لنز CCD 
 نمایشگر --------- 
سیم کشی 4 سیم
ابعاد 130mm*315mm*35mm
 درجه تنظیم ..............
 مسافت .............

وضعیت : موجود 

قیمت : 4.300.000 ریال

قابل استفاده در آپارتمان های حداکثر تا 6 واحد است و دارای دارای قوطی پشت و لزوم جایگزاری در درون دیوار می باشد .


 

پنل تصویری کوماکس کره مدل DRC-6UC    
  منبع تغذیه  DC12V 
نوع سیستم  دربازکن تصویری رنگی
 دستگاه اضافه شونده  --------- 
  نوع نصب  توکار
  نوع لنز  CCD 
 نمایشگر  --------- 
 سیم کشی  4 سیم 
 ابعاد  ..........
 درجه تنظیم  ..........
  مسافت  ..........

وضعیت : موجود

قیمت : 4.400.000 ریال

قابل استفاده در آپارتمان های حداکثر تا 6 واحد است و دارای قوطی پشت و لزوم جایگزاری در درون دیوار  می باشد .  


 

پنل تصویری کوماکس کره مدل DRC-7UC    
  منبع تغذیه DC12V 
نوع سیستم دربازکن تصویری رنگی
دستگاه اضافه شونده --------- 
نوع نصب توکار 
 نوع لنز CCD 
 نمایشگر --------- 
سیم کشی 4 سیم 
ابعاد ...........
درجه تنظیم ...........
مسافت ...........

وضعیت: موجود

قیمت : 4.500.000 ریال

قابل استفاده در آپارتمان های حداکثر تا 6 واحد است و دارای قوطی پشت و لزوم جایگزاری در درون دیوار می باشد .