...
امروز جمعه 31 فروردين 1403

مقایسه محصولات

محصولی انتخاب نشده است

سبد خرید

محصولی انتخاب نشده است

WI-4C

گوشی ارتباط داخلی WI-4C

این ارتباط داخلی به صورت 4 به 4 می باشد و به صورت بی سیم می توان استفاده نمود این دستگاه به صورت سیستم PLC  بدون سیم عمل می نماید و می توانید با یکدیگر ارتباط یک به یک بی سیم داشته باشید این سیستم قابلیت تنظیم حجم صدا و سیستم پیجینگ را داراست .