...
امروز جمعه 9 آبان 1399

مقایسه محصولات

محصولی انتخاب نشده است

سبد خرید

محصولی انتخاب نشده است
1[ مجموع 1 مطلب ]

WI-4C

گوشی ارتباط داخلی WI-4C این ارتباط داخلی به صورت 4 به 4 می باشد و به صورت بی سیم می توان استفاده نمود این دستگاه به صورت سیستم PLC  بدون سیم عمل می نماید و می توانید با یکدیگر ارتباط یک به یک بی ...
1[ مجموع 1 مطلب ]