...
امروز جمعه 9 آبان 1399

مقایسه محصولات

محصولی انتخاب نشده است

سبد خرید

محصولی انتخاب نشده است
1[ مجموع 9 مطلب ]

پنل سه واحدی تابا

    …پنل سه واحدی تابا مدل سهند این پنل برای ساختمان های سه واحدی مناسب می باشد و با توجه به کارایی هایی که این پنل دارد کاملا متناسب با ساختمان های سه واحدی طراحی شده است.از قابل ...

پنل چهار واحدی تابا

پنل 4 واحدی تابا  پنل های تابا که در دومدل سپهر و سهند در بازار موجود هستند تنها از نطر ساختار طرح با یکدیگر تفاوت دارند و مشخصات فنی آنها یکسان می باشد . این پنل های 4 واحدی مناسب برای ساختم ...

پنل تصویری 12 تابا

  پنل 12 واحدی تابا   این پنل برای ساختمان های12 واحدی مناسب می باشد و با توجه به کارایی هایی که این پنل دارد کاملا متناسب با ساختمان های12 واحدی طراحی شده است.از قابلیت های این پنل ...

پنل تصویری 14 واحد تابا

 پنل 14 واحدی تابا پنل های تابا از نظر ساختار ظاهری به دو دسته مدلهای پنل سپهر و پنل سهند تقسیم می شوند که علت اصلی این نام گذاری تنها تفاوت در نوع ظاهر آن هاست. پنل های 14 واحدی تابا مناسب ب ...

پنل شش واحدی تابا

 پنل شش واحدی تابا پنل های تابا از نظر ساختار ظاهری به دو دسته مدلهای پنل سپهر و پنل سهند تقسیم می شوند که علت اصلی این نام گذاری تنها تفاوت در نوع ظاهر آن هاست. پنل های شش واحدی تابا مناسب ب ...

پنل پنج واحدی تابا

پنل پنج واحدی تابا پنل های تابا در این جا به دونوع سپهر و سهند نام گذاری می شوند که علت اصلی این نام گذاری تنها تفاوت در شکل ظاهری آنهاست .و از نظر امکانات فنی هیچ گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند. پن ...

پنل هفت واحدی تابا

پنل هفت واحدی تابا اولین نکته که در مورد پنل های تابا باید به آن اشاره کنم این است که سوال خیلی از مشتریان ما این است که با وجود تفاوت پنل های تابا در مدلهای سهند و سپهر چرا از قیمت یکسانی برخ ...

پنل تصویری 15 تابا

 پنل 15واحدی تابا پنل های تابا از نظر ساختار ظاهری به دو دسته مدلهای پنل سپهر و پنل سهند تقسیم می شوند که علت اصلی این نام گذاری تنها تفاوت در نوع ظاهر آن هاست. پنل های 15 واحدی تابا مناسب بر ...

پنل تصویری 11 تابا

پنل های یازده واحدی تابا پنل های تابا که در دومدل سپهر و سهند در بازار موجود هستند تنها از نطر ساختار طرح با یکدیگر تفاوت دارند و مشخصات فنی آنها یکسان می باشد . این پنل های یازده  واحدی مناس ...
1[ مجموع 9 مطلب ]